ພາສາລາວ

ທ່ານລູ້ຢຸ້ຍຢ໋າງ ເລຂາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ

cri2021-12-05 21:30:36
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ຄວາມເຫັນຂອງຊາວບ້ານໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້, ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພໍ. 4 ປີຜ່ານມາ, ເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ທ່ານລູ້ຢຸ້ຍຢ໋າງໄດ້ຍ່າງໄປຮອດທຸກຈອກທຸກແຈຂອງບ້ານ, ໄປຢ້ຽມຢາມທຸກຄອບຄົວໃນບ້ານ, ໄປເກັບກຳຕົວເລກປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກທຸກຄົນໄວ້ເປັນສຳເນົາ ເພື່ອດຳເນີນການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ. ນີ້ເປັນແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບປະດິດສ້າງໃໝ່ຂອງຈີນ, ນັ້ນກໍຄື: ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ.

ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ແນ່ນອນ ກໍແມ່ນອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ. ໂດຍອີງຕາມສະພາບການຂອງບ້ານເຊ້ຍເຈ່ຍມ້ຽວ, ທ່ານລູ້ຢຸ້ຍຢ໋າງໄດ້ຕັດສິນໃຈຈະພັດທະນາອຸດສາຫະກຳລວມໝູ່ ແລະ ນຳພາທົ່ວບ້ານສ້າງຄວາມຮັ່ງມີຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ຕາມດິນເຮື້ອ, ປູກໝາກໝາດຢູ່ເທິງພູ, ປູກຕົ້ນຢິນຊິ້ງຢູ່ເນີນພູ ແລະ ລ້ຽງສັດຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ຍັງໄດ້ປູກຜັກ ແລະ ປູກໝາກເຜັດຢູ່ບ່ອນດິນຊຸມ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກດ້ວຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກຳໄດ້ປ່ຽນແປງສະພາບການປູກຝັງແບບກະແຈກະຈາຍຂອງຊາວບ້ານ. ເມື່ອມີອຸດສາຫະກຳກະສິກຳພິເສດຂອງຕົນແລ້ວ, ພູຂຽວນ້ຳໃສຂອງບ້ານເຊ້ຍເຈ່ຍມ້ຽວກໍ່ໄດ້ກາຍເປັນພູເງິນພູຄຳ.

ສະບາຍດີ, ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເລຂາບ້ານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ມື້ນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາສິ່ງດີໆມາສະເໜີໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້, ນັ້ນກໍແມ່ນກັບຂອງຕ້ອນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ມາຈາກບ້ານເຊ້ຍເຈ່ຍມ້ຽວ.

ທ່ານລູ້ຢຸ້ຍຢ໋າງພວມໄລສົດໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າ. ໂດຍຜ່ານຈາກອິນເຕີເນັດ, ທ່ານໄດ້ໂຄສະນາຂາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກຳປອດສານພິດຂອງບ້ານເຊ້ຍເຈ່ຍມ້ຽວໄປສູ່ທົ່ວໂລກ. ຢູ່ປະເທດຈີນ, ການພັດທະນາອິນເຕີເນັດໄດ້ສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາກອນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ຊົນນະບົດ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໂດຍຜ່ານທຸລະກິດເອກເລັກໂຕຣນິກ, ໄດ້ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກພາຍນອກໄດ້.

首页上一页123全文 3 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn