ພາສາລາວ

ເຜີຍແຜ່ “ແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຕາມທິດສີຂຽວໃນໄລຍະປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ 14”

cri2021-12-06 16:52:57
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ຫວ່າງກ່ອນນີ້ບໍ່ດົນ,ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຫັນເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈີນໄດ້ເຜີຍແຜ່ “ແຜນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳຕາມທິດສີຂຽວໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 14” ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີວ່າ, ເມື່ອຮອດປີ 2025, ປະລິມານການລະບາຍກາກບອນດີອົກຊິດດີອົກຊິດຂອງອຸດສາຫະກຳຈີນຈະຫຼຸດລົງ 18%, ຍອດປະລິມານການລະບາຍກາກບອນດີອົກຊິດໃນຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳເຫຼັກກ້າ, ໂລຫະມີສີ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງແລະຂະແໜງການສຳຄັນອື່ນໆຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມເປັນກ້າວໆ.

ຕາມການວາງແຜນສຳລັບ “ແຜນການ” ດັ່ງກ່າວ, ໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 14”, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານຈີນຈະຖືເອົາການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຂອງການປະຢັດພະລັງງານເປັນເສົາຄ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການປ່ອຍກາກບອນດິອົກຊິດໃຫ້ເຖິງລະດັບສູງສຸດກ່ອນປີ 2030 ແລະ ຈະພະຍາຍາມໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການປອດການປ່ອຍກາກບອນດິອົກຊິດດ້ວຍການປູກຕົ້ນໄມ້ ແລະ ວິທີອື່ນໆ ກ່ອນປີ 2060,ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງທີ່ສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງ

ເໝາະສົມ, ມີປະສິດທິພາບສູງແລະຕາມທິດສີຂຽວ.

ໃນໄລະຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ 14”, ຈີນຍັງຈະເອົາໃຈໃສ່ບົດບາດນຳໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ອຸດສາຫະກຳຕາມທິດສີຂຽວໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຈາກການສ້າງພື້ນຖານຕົວເລກທີ່ໜັກແໜ້ນ, ການເລ່ັງປັບປຸງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແລະການສ້າງສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ທ່າແຮງເສດຖະກິດດີຕີຕອນໃຫ້ກາຍເປັນກຳລັງແຮງໃໝ່ໃນການປ່ຽນຮູບແບບອຸດສາຫະກຳທີ່ມີການປ່ອຍກາກບອນດີອົກຊິດຕ່ຳແລະຕາມທິດສີຂຽວ.

Share with:

2021-12-06 16:52:57 cri

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn