ພາສາລາວ

ຜົນການນັບບັດຄະແນນໃນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ພັກຂອງປະທານາທິບໍດີມານດີວປັດຈຸບັນຈະຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ

cri2024-04-22 17:29:45
Share
Share this with Close
Messenger Pinterest LinkedIn

ວັນທີ 21 ເມສານີ້, ການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາຂອງມານດີວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ອີງຕາມຜົນການນັບບັດຄະແນນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການທີ່ປະກາດໃນປັດຈຸບັນນີ້, ພັກສະພາປະຊາຊົນທີ່ນຳພາໂດຍທ່ານ ໂມຮາເມັດ ມຸຍຊູ ປະທານາທິບໍດີມານດີວ ໄດ້ຮັບທີ່ນັ່ງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງໃນລັດຖະສະພາ, ໝາຍຄວາມວ່າ ພັກຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາໃນຄັ້ງນີ້.

ຄາດວ່າ, ຜົນການນັບບັດຄະແນນຢ່າງເປັນທາງການຈະປະກາດໃນວັນທີ 28 ເມສານີ້.

.md_Laos_page01 .md_hd{width:300px;}

ຄໍລຳ

ຮູບພາບ

ວີດີໂອ

ນິທັດສະການພື້ນຖານການຜະລິດໄຟແສງສີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ

123全文 3 下一页

Share this story on

Messenger Pinterest LinkedIn