ກ່ຽວກັບ www.china.com ກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດຄວບຄຸມຫຸ້ນສ່ວນສື່ມວນຊົນທົ່ວໂລກກົວກວາງ ຫຼື GMG ການບໍລິການດ້ານການໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ສະຫງວນລິຂະສິດ

ສະຫງວນລິຂະສິດ

ຖະແຫຼງການສະຫງວນລິຂະສິດຂອງ www.china.com

ເພື່ອປົກປ້ອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ, ປົກປ້ອງສິດທິແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກປະພັນ, ເພື່ອຈ່າຍຄ່າປະພັນໃຫ້ແກ່ນັກປະພັນທີ່ມີບົດປະພັນໃຊ້ໃນ www.china.com ຢ່າງທັນການແລະເປັນແບບສະບັບ. ກ່ຽວກັບສິດຂອງຜູ້ທີ່ມີບົດປະພັນໃຊ້ແລ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນສະຖານະນັ້ນ, ສາມາດຍື່ນເອກະສານຢືນຢັນສະຖານະສິດຂອງຕົນໃຫ້ www.china.com.

ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບລິຂະສິດຂອງເນື້ອໃນສ່ວນໜຶ່ງໃນ www.china.com

www.china.com, ຜູ້ຂຶ້ນທະບຽນໃນ www.china.com ແລະຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໃນ www.china.com ສະຫງວນລິຂະສິດຕໍ່ຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນ www.china.com. ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ www.china.com, ບຸກຄົນໃດກໍບໍ່ສາມາດລອກແບບເນື້ອໃນ ຫຼືເວັບໄຊ www.china.com ແລະ www.china.com ກໍບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະລັກສະນະຄົບຖ້ວນຂອງ link ພາຍນອກ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້.

ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບລິຂະສິດສ່ວນໜຶ່ງຂອງເວທີປຶກສາຫາລື www.china.com

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍລິຂະສິດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ການລອກແບບບົດຄວາມໄປເຜີຍແຜ່ຢູ່ບ່ອນອື່ນ, ຕ້ອງມີການອ້າງອີງຊື່ຜູ້ແຕ່ງແລະທີ່ມາຕົວຈິງໄວ້. www.china.com ມີສິດນຳໃຊ້, ເຜີຍແຜ່ ແລະລອກແບບເນື້ອໃນທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວທີປຶກສາຫາລືຂອງ www.china.com. ແຕ່ www.china.com ບໍ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຂັດແຍ່ງກັນກ່ຽວກັບລິຂະສິດ ແລະສິດລົງນາມຂອງເນື້ອໃນທີ່ຊາວເນັດທັງຫຼາຍເຜີຍແຜ່ຢູ່ຕາມ www.china.com. ສື່ມວນຊົນດັ້ງເດີມຢາກນຳໃຊ້ເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄວນຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຜູ້ເຜີຍແຜ່ ແລະ www.china.com. ເຈົ້າຂອງຄຳເຫັນໃນເວັບໄຊເປັນແລະການກະທຳສ່ວນຕົວໃດໆ, ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກໝັ້ນຂອງ www.china.com.


ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ