ຫຼັກຊັບ​ແລະ​ຕິດຕາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງຫຼັກຊັບ

ເມື່ອ​ປີ 1990 ​ແລະ​ປີ 1991, ຈີນ​ໄດ້​ຕັ້ງສຳນັກງານ​ຊື້​ຂາຍຫຼັກຊັບ​ຢູ່​ເມືອງ​ຊຽງ​ໄຮ້​ແລະ​ເມືອງ​ເຊີນ​ເຈີ້ນ. ​ໃນ​ເວລາ​ອັນ​ສັ້ນໆ​ຄືພຽງ 10 ປີ, ຕະຫຼາດຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຈີນ​ຈາກ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ພັດທະນາ​ເປັນ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່, ຈາກ​ການ​ໄຮ້​ລະບຽບ​ຫາ​ການ​ມີ​ລະບຽບ, ​ໄດ້​ເດີນ​ຜ່ານ​ໄລຍະ​ທາງ​ທີ່​ປະ​ເພດ​ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງ​ໃຊ້​ເວລາ 100 ປິ. ຊູ່​ມື້​ນີ້ ມັນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ເຮືອ​ໂນ​ອາ​ທີ່​ມີ​ທຶນ 4000 ຕື້​ຢວນ ມີ 1200 ບໍລິສັດ​ເຂົ້າຕະຫຼາດ​ແລະ​ມີ​ຜູ່​ລົງທຶນ 70 ລ້ານ​ຄົນ.

ປີ 1998, ຈີນ​ໄດ້​ຕັ້ງຄະນະ​ກຳມະການ​ຕິດຕາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງຫຼັກຊັບ​ໃຫ້​ເປັນ​ກົງ

ຈັກ​ຄຸ້ມ​ຄອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ​ແລະ​ຕະຫຼາດສິນຄ້າ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ, ສ້າງ​ລະບົບ​ຕິດຕາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ​ແລະ​ຕະຫຼາດສິນຄ້າ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກົງຈັກ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ​ແລະ​ຕະຫຼາດ

ສິນຄ້າ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ຕາມ​ສາຍຕັ້ງ. ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຕິດຕາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂະ​ແໜງ​ການຫຼັກຊັບ​ແລະ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ, ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ຕິດຕາ​ມຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຮງ​ຊື້​ຂາຍຫຼັກຊັບ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ຂາຍ​ໃບ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ ກົງຈັກ​ທີ່​ທຸລະ​ກິດຫຼັກຊັບ​ແລະ​ສິນຄ້າ​ຊື້​ຂາຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ ບໍລິສັດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ມູນ​ນິທິ​ການ​ລົງທຶນຫຼັກຊັບ ກົງຈັກ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ​ການ​ລົງ

ທຶນຫຼັກຊັບ​ແລະ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ແລະ​ກົງຈັກ​ອື່ນໆ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ສື່​ກາງ

ຫຼັກຊັບ​ແລະ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ຊື້​ຂາຍ​ລ່ວງ​ໜ້າ, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ທີ່​ເປີດ​ເຜີ​ຍ. ​ເວົ້າສຳ​ລັບ​ພົນລະ​ເມືອງ​ແລ້ວ, ຕະຫຼາດຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ການ​ລົງທຶນ​ທີ່​ສຳຄັນ.

​ໂຮງ​ຊື້​ຂາຍຫຼັກຊັບ​ຊຽງ​ໄຮ້​ແລະ​ເຊີນ​ເຈີ້​ນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຫົວ​ມັງກອນ​ຂອງ​ຕະ

ຫຼາດຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ແລ້ວ, ລະບົບ​ຕາໜ່າງຊື້​ຂາຍ​ແລະ​ຊຳລະຫຼັກຊັບ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ບັນລຸ​ການຈຳ​ໜ່ວຍ​ແລະ​ຊື້​ຂາຍ​ແບບ​ບໍ່​ໃຊ້​ຈ່າຍ, ພາຫະນະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີຕົ້ນຕໍ​ໄດ້​ບັນລຸ​ລະດັບ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ໂລກ. ນັບ​ມາ​ຮອດ​ທ້າຍ​ປີ 2003, ຈຳນວນ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ຂາຍ​ຫຸ້ນ(ຫຸ້ນ A​ ແລະ​ຫຸ້ນ B)ຢູ່​ຈີນ​ໄດ້​ຈາກ 1224 ບໍລິສັດ​ເມື່ອ​ປີ 2002 ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນຮອດ 1287 ບໍລິສັດ, ຍອດ​ມູນ​ຄ່າ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ໄດ້​ບັນລຸ 4257 ຕື້ 800 ລ້ານ​ຢວນ, ​ເຊິ່ງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 11% ​ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ​ທ້າຍ​ປີ 2002.


ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ