ທ່ານຈ່າງກ່າວລີ້

ທ່ານຈ່າງກ່າວລີ້

ທ່ານຈ່າງກ່າວລີ້, ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກຄອມມູນິດຈີນເມື່ອເດືອນທັນວາປີ 1973,ເລິ່ມເຮັດ

ວຽກໃນເດືອນສິງຫາປີ 1970, ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະສະຖິຕິແຜນການຂະແໜງເສດຖະສາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລເຊ້ຍເມີນ, ລະດັບປະລີນຍາຕີ. ປັດຈຸບັນ, ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນກຳມະການ

ກົມການເມືອງສູນກາງ, ເປັນເລຂາຄະນະພັກນະຄອນທຽນສິນ. ວັນທີ 15 ພະຈິກປີ 2012, ທ່ານຈ່າງກ່າວລີ້ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນກຳມະການປະຈຳກົມການເມືອງສູນກາງພັກຄອມມູນນິດ

ຈີນ.

ປີ1965 ຫາປີ 1970, ຮຽນວິຊາສະເພາະສະຖິຕິແຜນການຂະແໜງເສດຖະສາດມະຫາວິທະຍາ

ໄລເຊ້ຍເມີນ

ປີ1970 ຫາປີ 1977, ເປັນກຳມະກອນຂອງບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມ້າວມີງກວງຕຸ້ງ ກະຊວງນ້ຳ

ມັນເຊື້ອໄຟ, ເປັນເລຂານຸການຫ້ອງການບັນຊາການຜະລິດ, ເລຂາສາຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມກອງ

ການເມືອງ, ຮອງເລຂາຄະນະຊາວໜຸ່ມຂອງບໍລິສັດ

ປີ 1977 ຫາປີ 1980, ເປັນເລຂາສາຂາຄະນະພັກລວມ,ຄູສອນການເມືອງຂອງຫ້ອງຜະລິດ

ໂຮງງານກັ່ນນ້ຳມັນ ບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມ້າວມີງກວງຕຸ້ງ ກະຊວງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຮອງເລຂາ

ແລະເລຂາຄະນະພັກໂຮງງານ

ປີ 1980 ຫາປີ 1984, ເປັນກຳມະການປະຈຳຄະນະພັກ, ຫົວໜ້າພະແນກຈັດວາງແຜນການ

ແລະຮອງຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມ້າວມີງກວງຕຸ້ງ ກະຊວງນ້ຳ

ມັນເຊື້ອໄຟຈີນ

ປີ1 984 ຫາປີ 1985, ເປັນຮອງເລຂາຄະນະພັກເມືອງມ້າວມີງແຂວງກວາງຕຸ້ງ, ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມ້າວມີງຂອງກະຊວງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈີນ

ປີ 1985 ຫາປີ 1988, ເປັນຫົວໜ້າ ແລະເລຂາໜ່ວຍພັກຂອງຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ

ແຂວງກວາງຕຸ້ງ

ປີ 1988 ຫາປີ 1992, ຮອງເຈົ້າແຂວງແຂວງກວາງຕຸ້ງ(ໃນໄລຍະນີ້:ແຕ່ເດືອນເມສາເຖິງເດືອນ ເຈັດເຂົ້າຮຽນໃນຊຸດອົມຮົມສຳລັບພະນັກງານຂັ້ນແຂວງແລະຂັ້ນກະຊວງໂຮງຮຽນພັກສູນກາງ

ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ