ທ່ານອີເຈີ້ງເຊີງ

ທ່ານອີເຈີ້ງເຊີງ

ທ່ານອີເຈີ້ງເຊີງ, ເຜົ່າຮ້ານ, ເກີດເມື່ອເດືອນເມສາປີ 1945, ໄທຊ້າວຊິງແຂວງເຈີ້ຈ່ຽງ. ເຂົ້າເປັນສະມາ ຊິກພັກກອມມູນິດຈີນໃນເດືອນພະຈິກປີ 1964, ເຂົ້າເຮັດວຽກເມື່ອເດືອນສິງຫາປີ 1963. ຮຽນຈົບວິຊາ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີຄວບຄຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດຢູ່ທີ່ສະຖາປັດຕະຍະສາດການທະຫານຮາເອີປິນ. ລະດັບ ຄວາມຮູ້ປລິນຍາເອກ, ວິຊາວະກອນ. ເປັນກົມການເມືອງສູນກາງພັກກອມມູນິດຈີນ, ເລຂາຄະນະພັກ

ນະຄອນຊຽງໄຮ້.

ປີ 1963 ຫາປີ 1968, ຮຽນວິຊາລູກສອນໄຟນຳວິຖີຄວບຄຸມໂດຍອັດຕະໂນມັດຢູ່ທີ່ສະຖາປັດຕະຍະ

ສາດ ການທະຫານຮາເອີປິນ

ປີ 1968ຫາປີ 1971, ເປັນພະນັກງານເຕັກນິກໃນໂຮງງານວິທະຍຸເລກຫົກຂອງນະຄອນຈ່າງເຈ່ຍ

ໂຂ້ວແຂວງເຫີເປ

ປີ 1971 ຫາປີ 1975, ເປັນພະນັກງານເຕັກນິກແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຮງງານວິທະຍຸສຽວຊີນະຄອນ

ຈ່າງ ເຈ່ຍໂຂ້ວແຂວງເຫີເປ

ປີ 1975 ຫາປີ 1982, ເປັນຮອງຫົວໜ້າວິສະວະກອນໃຫຍ່ຄົ້ນຄວ້ານຳໃຊ້ເຜີຍແຜ່ເຕັກນິກເອເລັກ

ໂຕຼນິກຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳເຄື່ອງຈັກເລກ 4

ປີ 1982 ຫາປີ 1984, ເປັນຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນເຜີຍແຜ່ນຳໃຊ້ຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກເອເລັກໂຕຼນິກ

ຂອງກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຼນິກ, ຫົວໜ້າສຳນັກງານເລກສອງກົມຄຸ້ມຄອງອຸດສາຫະ ກຳຈັກຄິດໄລຄອມພິວເຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳເອເລັກໂຕຼນິກ

ປີ 1984 ຫາປີ 1985, ເປັນຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ, ຮອງປະທານແລະສະມາຊິກໜ່ວຍພັກຂອງກອງ ທຶນສະຫວັດດີການຄົນພິການຈີນ.

ປີ 1985 ຫາປີ 1987, ເປັນຮອງເລຂາຄະນະພັກແລະເຈົ້າຄອງນະຄອນອ່ຽນຖາຍແຂວງຊ່ານຕຸ່ງ

ປີ 1987 ຫາປີ 1989, ເປັນຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນອ່ຽນຖາຍແຂວງຊ່ານຕຸ່ງ

ປີ 1989 ຫາປີ 1992, ເປັນຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນຊິງດາວແຂວງຊ່ານຕຸ່ງ, ຮອງເຈົ້ານະ

ຄອນ, ເຈົ້ານະຄອນຊິງຕາວ

. ປີ 1992 ຫາປີ 1994, ເປັນກຳມະການປະຈຳແຂວງຊ່ານຕຸ່ງ, ເລຂາຄະນະປະຈຳນະຄອນຊິງຕາວ, ຫົວໜ້ານະຄອນຊິງຕາວ.

ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ