ອົງການໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ

ອົງການໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ

ອົງການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ແມ່ນ​ອົງການ​ຕິດຕາມ​ທາງ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ອົງການ​​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາ​ຊົນ​ແມ່ນ​ຜ່ານ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ​​ໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ​ມາ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຕົນ. ມັນ​ປະຕິບັດ​ສິດ​ທິ​ໄອ​ຍະ​ການ​ຕໍ່​ຄະດີ​ທໍລະ​ຍົດ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ​ແບ່ງ​ແຍກ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ແລະ​ຄະດີສຳຄັນອື່ນໆ; ສຳ​ຫຼວດຄະດີ​ທີ່​ຖືກ​ອົງການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ໄຕ່​ສວນ, ຕົກລົງ​ຈະ​ຈັບ​ຕົວ, ກ່າວ​ຟ້ອງ​ຫຼື​ຍົກ​ເວັ້ນການ​ກ່າວ​ຟ້ອງ​ເປັນ​ຕົ້ນ; ສະ​ເໜີ​ການ​ກ່າວ​ຟ້ອງ​ຕໍ່ຄະດີ​ອາຍາ​ແລະ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຟ້ອງ​ໂດຍ​ອົງການ​​ໄອ​ຍະ​ການ; ຕິດຕາມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ອົງການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ສານ​ປະຊາຊົນ​ແລະ​ຄຸ, ຫ້ອງ​ຂັງ​ແລະ​ອົງການ​ດັດ​ສ້າງ​ດ້ວຍ​ການ​ອອກ​ແຮງ​ງານ​ແມ່ນ​ຊອບ​ກົດໝາຍ​ຫຼື​ບໍ່.

ຄື​ກັນ​ກັບ​ສານ​ປະຊາຊົນ​ປະຕິບັດ​ສິດ​ໄຕ່​ສວນ​ໂດ​ງຕົນເອງ, ອົງການໄອຍະການ

ກໍ່ສາມາດປະຕິບັດສິດໄອຍະການໂດຍຕົນເອງຕາມກົດໝາຍ, ບໍ່ຖືກອົງການບໍລິຫານ

ງານ, ກຸ່ມຄະນະສັງຄົມແລະບຸກຄົນໃດໆແຊກແຊງ; ສຳລັບພົນລະເມືອງໃດໆ, ລ້ວນ

ແຕ່ສະເໝີພາບກັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍ. ປະເທດຈັດໃຫ້ມີອົງການໄອຍະການສະເພາະ

ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກ

ຂັ້ນຂອງທ້ອງຖິ່ນແລະອົງການໄອຍະການທາງການທະຫານເປັນຕົ້ນ. ອົງການໄອຍະ

ການປະຊາຊົນຂອງຈີນ ແບ່ງເປັນສີ່ຂັ້ນເຊັ່ນ: ອົງການໄອຍະການຂັ້ນຮາກຖານ, ຂັ້ນ

ກາງ,ຂັ້ນສູງແລະຂັ້ນສູງສຸດ. ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດແມ່ນອົງການໄອຍະ

ການສູງສຸດຂອງປະເທດ, ຕາງໜ້າລັດຖະບານປະຕິບັດສິດໄອຍະການໂດຍຕົນເອງ, ວຽກງານຂອງມັນແມ່ນຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ.

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງມັນແມ່ນນຳພາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ແລະອົງການໄອຍະການຈຳ​ເພາະປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ຕິດຕາມກວດກາທາງກົດ

ໝາຍໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍ,ຮັບປະກັນໃຫ້ກົດໝາຍຂອງລັດ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບ​ກັນ​ແລະ

ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ອະທິ​ໄອ​ຍະ​ການ​ຊຸດ​ປັດຈຸບັນ​ຂອງ​ອົງການ​ອະທິ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະຊາຊົນ​ແມ່ນ​ທ່ານ​ເຈຍ​ຊູນ​ວັງ.


ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ