ຄຸມກຳເນີດ

ຈີນ​ຖື​ການ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີ​ດ​ເປັນ​ນະ​​ໂຍບາຍ​ພື້ນຖານ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ​ໃນ​ເວລາປະຕິບັດ​ນະ​

ໂຍບາຍ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີດ,​ໃຫ້ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ລັດ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ສະໝັກ​ໃຈ​ຂອງ​ມວນ​ຊົນ. ການ

​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ລັດ ​ກໍ​ແມ່ນລັດຖະບານ​ກາງ ​ແລະ​ອົງການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສ້າງ​ກົດໝາຍ​

ແລະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ປະຊາກອນ,ຍົກ​ຄຸນ​ທາດ​ປະ ຊາກອນ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ, ດັດ​ແປງ​ອົງ​ປະກອບ​ປະຊາກອນ​ວາງ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ປະຊາກອນ

ທາງ​ມະຫາ​ພາກ.​ແລະ​ສະ​ໜອງ​ການບໍລິການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ,ການ​ອົບຮົມ​ແລະເຕັກນິກ​​​

ໃຫ້​ແກ່​ຄູ່​ຜົວ​ເມຍ​ທັງ​ໝົດໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆເຊັ່ນ, ສຸຂາພິບານ​ເກີດ​ລູກ,ຄຸມ​ກຳ​ເນີ​ດ,​ ເກີດ​​

ແລະ​ລ້ຽງ​ລູກ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄົນສົມບູນ​ເປັນ​ຕົ້ນ. ຄວາມ​ສະໝັກ​ໃຈຂອງ​ມວນ​ຊົນ​ແມ່​ນໝາຍ​

ຄວາມ​ວ່າ, ​ຄູ່​ຜົວ​ເມຍ​ໄວ​ຈະ​ເລີ​ນພັນ​​ວາງ​ແຜນຖືພາ​ແລະ​ເກີດ​ລູກ​ດ້ວຍຄວາມ​ຮັບຜິດ

ຊອບແລະ​ເລືອກ​ເອົາ​ວິທີ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີ​ດອັນ​​ເໝາະ​ສົມ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ນະ​ໂຍບາຍ​

ແລະ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຂອງ​ລັດ​ແລະ​ອີງ​ຕາມ​ອາຍຸ, ສຸຂະພາບ, ວຽກ​ງານ​ແລະສະ

ພາບເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ຕົນ.

ຄຸມກຳເນີດ

ເນື້ອ​ໃນ​ຕົ້ນຕໍ​ຂອງນະ​ໂຍບາຍ​ຄຸມ​ກຳ​ເນີ​ດ ທີ່​ຈີນ

​ປະຕິບັດ​ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ມີດັ່ງ​ນີ້:ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ສ້າງຄອບຄົວ

ແລະ​​ເອົາ​ລູກ​ຊ້າ,​​ເອົາ​ລູກ​ໜ້ອຍ​ແລະ​ເກີດ​ລູກ​ໃຫ້​ເປັນ​

ຄົນ​ສົມບູນ; ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ຄູ່​ຜົວ​ເມຍ​ຄູ່​ໜຶ່ງ​ເອົາ​ແຕ່​ລູກ​ຜູ່​

ດຽວ.ຢູ່​ເຂດ​ຊົນນະບົດ,ຄູ່​ຜົວ​ເມຍ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​

ແທ້, ສາມາດ​ເອົາ​ລູກ​ຜູ່​ທີ​ສອງ​ພາຍຫຼັງ​ເກີດ​ລູກ​ຜູ່​ທຳອິດຫຼາຍ​ປີ. ຢູ່​ເຂດ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ສ່ວນ

ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ