ປະເພດພຶກສາຊາດແລະການຢອງຢາຍຂອງມັນ

ປະເທດຈີນແມ່ນປະເທດນຶ່ງທີ່ມີຊັບພະຍາກອນພຶກສາຊາດຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນໂລກ,

ມີພຶກສາຊາດປະມານ 3 ໝື່ນກວ່າຊະນິດ,ພຽງຖັດຈາກມາເລເຊຍແລະເບຼຊີນທີ່ມີພຶກ

ສາຊາດຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນໂລກ, ເປັນທີ 3 ​ໃນໂລກ. ໃນນັ້ນ ມີພຶກສາຊາດໄຄ 106

ປະ​ເພດ, ກວມ​ເອົາ​ປະ​ເພດ​​ໄຄ​ໃນ​ໂລກ 70%; ພຶກສາຊາດ​ເປັນ​ຜັກກູດມີ 52 ປະ​

ເພດ, ລວມມີ 2600 ຊະນິດ, ຕ່າງ​ກວມ​ເອົາ​ປະ​ເພດຜັກກູດ​ ໃນ​ໂລກ 80% ແລະ​

ຍອດ​ຈຳນວນ​ຊະນິດ 26%; ມີ​ພຶກສາຊາດ​ທີ່ເປັນ​ກົກ 8 ພັນ​ຊະນິດ, ​ໃນ​ນັ້ນ ມີ​ໄມ້​ຈິງ​ປະມານ 2 ພັນ​ຊະນິດ;ພຶກສາຊາດແກ່ນ​ບໍ່ຫໍ່​ເປືອກ​(gymnosperm)ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ລວມມີ 12 ປະ​ເພດ 71 ຈຳພວກ​​ແລະ 750 ຊະນິດ, ຢູ່​ຈີນ​ກໍ​ມີ 11 ປະ​ເພດ​ 34

ຈຳພວກ​ ​ແລະ 240 ກວ່າ​ຊະນິດ, ຍອດ​ຈຳນວນ​ຊະນິດ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໃບ​ແລບ​ກວມ​ເອົາ​ພຶກ

ສາຊາດ​ປະ​ເພດ​ດຽວ​ໃນ​ໂລກ 37,8%, ພຶກສາ​ຊາດແກ່ນ​ຫໍ່ເປືອກ (angiosperm)

ກວມ​ເອົາ​ຍອດ​ຈຳນວນ​ປະ​ເພດ 54% ແລະ​ຍອດ​ຈຳນວນ​ຈຳພວກ 24%.

ພຶກສາຊາດ​ຕົ້ນຕໍ​ຊະນິດ​ຕ່າງໆ​ຢູ່ແຖບ​ໜາວ,​ ແຖບ​ອຸ່ນ​ແລະ​ແຖບ​ຮ້ອນ​ຊີກ​ໂລກ​

ເໜືອ, ຢູ່​ຈີນ​​ແມ່ນມີ​ເກ​ືອບໝົດ, ຕົ້ນສຳ​ສານ້ຳ,ຕົ້ນສົນ​ນ້ຳ,ຕົ້ນສຳ​ສາ​ເງິນ (cathaya

aygyrophylla),ຕົ້ນສຳ​ສາ(china fir),ຕົ້ນສົນ​ຈິນຊຽນ(golden larch),ຕົ້ນສຳ​ສາ​

ໄຕ້​ຫວັນ, ຕົ້ນ​ແ​​ປກຟູ​ຈ້ຽນ,ຕົ້ນປຼາຕານ, ຕົ້ນຕູ້​ຈົ້ງ(eucommia),​ແລະ​ຕົ້ນຊີ(campo-

theca acuminaa) ເປັນຕົ້ນ,​ແມ່ນມີ​ແຕ່​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ຈິ່ງ​ມີ. ຕົ້ນສຳ​ສາ​ນ້ຳແມ່ນ​ໄມ້​

ຈິງສູງ​ໃຫຍ່​ຊະນິດ​ນຶ່ງ, ຖືກ​ຈັດ​ເປັນ​ພຶກສາຊາດບູຮານ​ອັນ​ລ້ຳຄ່າ​ໃນ​ໂລກ; ຕົ້ນສົນ​ຈິນ

ຊຽນ (golden larch)​ເກີດ​ຢູ່​ເຂດ​ພູດ​ອຍລ້ອງ​ແມ່ນ້ຳຢາ​ງ​ເຊ,​ໃບ​ໄມ້​ຈຸ້ມກັນ​ຢູ່ຕາມ​ງ່າ​

ສັ້ນໆ​ເປັນຮູບ​​​ເງິນ​ອີ​ແປະ,​ໃນ​ລະດູ​ໃບ​ໄມ້​ປົ່ງ​ແລະ​ລະດູ​ຮ້ອນ,​ໃບໄມ້​ດົກຂຽວ​,​ຮອດລະດູ​

ໃບ​ໄມ້​ຫຼົ່ນ,​ໃບ​ໄມ້​ຈຶ່ງກາຍ​ເປັນ​ສີ​ເຫືຼອງ, ​ມັນແມ່ນ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ຊະນິດ​ນຶ່ງ​ໃນຈຳນວນຕົ້ນ​ໄມ້​

ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ