ຊັບພະຍາກອນ​ແຮ່​ຈ່ານ

ຈີນ​ມີ​ຊັບພະຍາກອນ​ແຮ່​ຈ່ານ​ອຸດົມສົມບູນ,ຊັບພະຍາກອນ​ແຮ່​ທີ່​ໄດ້​ສຳ​ຫຼວດຮູ້​ແລ້ວ

​ກວມ​ຍອດ​ບໍລິ​ມາດ​ຂອງ​ໂລກປະມານ 12%, ຄອງ​ຖານະ​ທີ 3 ຂອງ​ໂລກ, ​ແຕ່​ປະລິ

ມານ​ສະ​ເລ່ຍຕາມ​ຫົວ​ຄົນ​ ອ່າວ​ຫນ້ອຍ, ພຽງ​ແຕ່​ກວມ​ເອົາ 58% ຂອງ​ປະລິມານ​ສະ​

ເລ່ຍຕາມ​ຫົວ​ຄົນ​ໃນ​ໂລກ. ນັບ​ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ,​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ແຮ່ 171 ຊະນິດ,​ໃນ​ນັ້ນ,​

ແຮ່​ທີ່​ຮູ້​ປະລິມານ​ແລ້ວ​ມີ 158 ຊະນິດ,​ແຮ່​ພະລັງງານ 10 ຊະນິດ,​ແຮ່​ໂລຫະ​ດຳ 5

ຊະນິດ,​ແຮ່​ໂລຫະ​ມີ​ສີ 41 ຊະນິດ,​ແຮ່​ໂລຫະ​ອັນ​ລ້ຳ​ຄ່າ 8 ຊະນິດ, ​ແຮ່​ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ໂລ

ຫະ 91 ຊະນິດ,​ ແຮ່​ທາດ​ນ້ຳ​ແລະ​ທາດ​ອາຍ​ອື່ນໆ 3 ຊະນິດ. ຈີນ​ແມ່ນ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ປະ​

ເທດ​ສ່ວນ​ຫນ້ອຍ​ທີ່​ປະລິມານ​ຊັບພະຍາກອນ​ແຮ່​ຈ່ານ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຫມູ່​ໃນ​ໂລກ,ຊະນິດ​ກໍ​

ຄົບ​ຂັນ​ກວ່າ​ຫມູ່​ແລະ​ລະດັບ​ປະກອບ​ເປັນ​ຊຸດ​ກໍ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ສູງ. ຖ້າ​ຄິດ​ໄລ່ຕາມ​ສະ​ສົມ​ທີ່​

ໄດ້​ຊອກ​ຮູ້​,ໃນ​ແຮ່​ຕົ້ນຕໍ 45 ຊະນິດ​ຂອງ​ຈີນ​ມີ 25 ຊະນິດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ທີ​ 1 ຫາ ທີ

3 ຂອງ​ໂລກ,​ໃນ​ນັ້ນ,ມີ​ແຮ່ 12 ຊະນິດ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ທີ​ຫນຶ່ງ​ຂອງ​ໂລກ​ເຊັ່ນ:​ ໂລຫະ​ທີ່​

ຫາ​ຍາກ,ປູນ​ຫີນ,ວາ​ນາ​ດີ,ຕີຕາ​ນ,ຕັນ​ຕານ,ຕຸ​ງສະ​ແຕນ,ກຼາຟິດ​ເປັນ​ໂທ​ນິດ,ຂີ້​ເຈ້ຍ,ຫິນ

ຜະລຶກ​ຫນັກ,ມາ​ເຍສິດ​ແລະ​ຊະ​ຕີ​ບີ​ເປັນຕົ້ນ​ຄອງ​ອັນ​ດັບ​ທີ​ຫນຶ່ງ​ໃນ​ໂລກ.

ຊັບພະຍາກອນ​ແຮ່​ຈ່ານ​ຂອງ​ຈີນແຈກ​ຢາຍ​​ດັ່ງ​ລຸ່ມ​ນີ້: ນ້ຳມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ແລະ​ອາຍ​

ແກັສທຳ​ມະ​ຊາດແຈກ​ຢາຍ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເຫນືອ,ພາກ​ເຫນືອ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​

ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເຫນືອ​ຂອງ​ຈີນ. ຖ່ານ​ຫີນ​ແຈກ​ຢາຍ​ຢູ່​ພາກ​ເຫນືອ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​

ສຽງ​ເຫນືອ.ແຮ່​ເຫຼັກ​ແຈກ​ຢາຍ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ເຫນືອ,ພາກ​ເຫນືອ​ແລະ​ພາກ​

ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້. ແຮ່​ທອງແຈກ​ຢາຍ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້, ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​

ຂ່າວ:
ຂ່າວໂລກ ຂ່າວໂລກ ຂ່າວອາຊຽນ
ວີດີໂອ:
ວີດີໂອ
ພາບລວມ:
ພາບລວມ
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ:
ເປີດຕຳລາສຸພາສິດ
China ABC:
China ABC
ຮຽນພາສາຈີນ:
ຮຽນພາສາຈີນ